Phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thứ Sáu, 22/04/2022 - 08:48 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, mục tiêu đầu tư là xây dựng và khai thác khu bảo trì, bảo dưỡng phương tiện phục vụ mặt đất; khu xử lý vệ sinh tàu bay phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 145 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thuê đất), trong đó phương án huy động vốn của nhà đầu tư. 

Thời hạn, tiến độ đầu tư, dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.  Thời gian khai thác dự án là 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 7.045 m2 /dự án. 

(Một góc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành)
 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án; công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định có liên quan, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án công khai, minh bạch; tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật./.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website