Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 tại Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Tư, 09/08/2023 - 07:01 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

 tuyển dụng công chức năm 2023 tại Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN);

Cục HKVN thông báo tuyển dụng công chức vào công tác tại các Phòng, Văn phòng thuộc khối cơ quan tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục HKVN như sau:


1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển theo vị trí việc làm:

Tổng số công chức cần tuyển theo vị trí việc làm cho các Phòng, Văn phòng là 11 chỉ tiêu, trong đó ngạch Chuyên viên 10 chỉ tiêu, ngạch Cán sự 1 chỉ tiêu.

Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển được nêu tại Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam kèm theo Thông báo số 4225/TB-CHK ngày 07/8/2023 về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam.

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Hình thức, nội dung thi tuyển công chức

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Phỏng vấn


3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/8/2023 đến hết ngày 08/9/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Cục Hàng không Việt Nam (Số 119 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).


4. Thời gian, địa điểm thi:

a) Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi vòng 1: Trước ngày 20/10/2023

- Thi vòng 2: Trước ngày 15/11/2023


b) Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại thành phố Hà Nội, địa điểm và thời gian thi cụ thể của vòng 1 và vòng 2, Cục HKVN sẽ thông báo sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức vòng 1 và vòng 2.


Các nội dung chi tiết về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam được quy định chi tiết tại Thông báo số 4225/TB-CHK ngày 07/8/2023 về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam và được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam tại địa chỉ: http://www.caa.gov.vn và được niêm yết công khai tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam (số 119 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).


Số điện thoại liên hệ

-  Bộ phận một cửa tại Cục HKVN: 02463281356.

-  Phòng Tổ chức cán bộ, Cục HKVN: 02438272604.


Quyết định số 1662/QĐ-CHK ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Cục trưởng Cục HKVN ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2023 vào làm việc tại các cơ quan thuộc Cục HKVN, xem tại đây.


Thông báo số 4225/TB-CHK ngày 07 tháng 8 năm 2023 của về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam, xem tại đây.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, bản pdf xem tại đây; bản word xem tại đây./.

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website