Thông báo thay đổi một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Ba, 03/10/2023 - 16:17 GMT+7

    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

                                                                        Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Thay đổi một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2023 của

Cục Hàng không Việt Nam

 

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã gửi Thông báo số 4225/TB-CHK về việc tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục HKVN;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế và hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, Cục HKVN thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 5425/TB-CHK ngày 03 tháng 10 năm 2023 như sau:

1. Điều chỉnh Phụ lục 2 mô tả vị trí việc làm và yêu cầu điều kiện các vị trí dự tuyển ban hành kèm  theo Thông báo  số 4225/TB-CHK ngày  07/8/2023  của Cục HKVN về việc tuyển dụng công chức năm 2023 như sau: Bỏ nội dung mô tả yêu cầu điều kiện khác đối với nội dung: “đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên và ngạch cán sự theo quy định”cho tất cả các vị trí tuyển dụng.

2. Gia  hạn  thời  hạn  nộp  phiếu đăng ký dự tuyển công  chức từ ngày 04/10/2023 đến 18/10/2023.

3. Điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 1 trước ngày 15/11/2023 và thời gian tổ chức thi vòng 2 trước ngày 10/12/2023.

4.  Các  nội dung  khác  vẫn giữ nguyên  theo  Thông  báo  số 4225/TB-CHK ngày 07/8/2023 của Cục HKVN về việc tuyển dụng công chức năm 2023.

Cục HKVN thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các thí sinh đã nộp phiếu đăng ký thi dự tuyển công chức năm 2023 và thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 được biết và đăng ký thi tuyển theo quy định./.

                   

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website