Hệ thống luật hàng không / Vietnam Primary Legislation >>>

Thứ Năm, 28/07/2016 - 05:42 GMT+7

Luật hàng không 2006 và các sửa đổi, bổ sung; phần này cũng bao gồm các luật khác có liên quan đến hoạt động hàng không và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực hàng không dân dụng. /// Vietnam Aviation Law and its amendments; other Laws concerning aviation activities and government Decrees for implementation of the law.///

Hệ thống văn bản luật hàng không và nghị định trong lĩnh Thêm bảngvực hàng không của Việt Nam
Vietnam aviation legislation and appropriated government decrees

EN - English               VI: Tiếng Việt


Luật hàng không Việt Nam 2006 / Vietnam Aviation Law 2006    EN   VI

Luật hàng không Việt Nam bổ sung, sửa đổi 2014 / Amendment to Vietnam Aviation Law 2006  EN  VI

Luật xử phạt vi phạm hành chính / Law on handling adminstrative violations  EN

Luật ban hành văn bản luật / Law on The Promulgation of Law EN

Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hàng không chung / Decree on air transportation business and general air operation EN

Nghị định về nhà chức trách hàng không / Decree on Aviation Authority EN  VI

Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay và quyền với tàu bay / Decree on the registration of nationality and rights towards aircraft in Vietnam   EN    VI  

Nghị định về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay / Decree on serous incident and accident investigation  VI

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng / Decree on handling adminstrative violations  EN

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay/Decree No. 07/2019/ND-CP dated 23 January 2019 of the Government amendments to some articles of the government’s Decree no.68/2015/ND-CP dated august 18, 2015 on registration of nationality of and rights in aircraft EN

Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng/ Decree No.162/2018/ND-CP dated 30 November 2018 of the Government on administrative penalties for civil aviation offences EN

Nghị định  số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm/Decree No.102/2017/ND-CP dated 01 September 2017 of the Government on registration of security interests ENÝ KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website