Hệ thống luật hàng không / Vietnam Primary Legislation >>>

Thứ Năm, 28/07/2016 - 05:42 GMT+7

Luật hàng không 2006 và các sửa đổi, bổ sung; phần này cũng bao gồm các luật khác có liên quan đến hoạt động hàng không và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực hàng không dân dụng. /// Vietnam Aviation Law and its amendments; other Laws concerning aviation activities and government Decrees for implementation of the law.///

Hệ thống văn bản luật hàng không và nghị định trong lĩnh Thêm bảngvực hàng không của Việt Nam
Vietnam aviation legislation and appropriated government decrees

EN - English               VI: Tiếng Việt


Luật hàng không Việt Nam 2006 / Vietnam Aviation Law 2006    EN   VI

Luật hàng không Việt Nam bổ sung, sửa đổi 2014 / Amendment to Vietnam Aviation Law 2006  EN  VI

Luật xử phạt vi phạm hành chính / Law on handling adminstrative violations  EN

Luật ban hành văn bản luật / Law on The Promulgation of Law EN

Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hàng không chung / Decree on air transportation business and general air operation EN

Nghị định về nhà chức trách hàng không / Decree on Aviation Authority EN  VI

Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay và quyền với tàu bay / Decree on the registration of nationality and rights towards aircraft in Vietnam   EN    VI  

Nghị định về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay / Decree on serous incident and accident investigation  VI

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng / Decree on handling adminstrative violations  ENÝ KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website