Chương trình giám sát an toàn hàng năm / Annual National Surveillance & Inspection Program >>>

Thứ Năm, 28/07/2016 - 05:41 GMT+7

Phù hợp với yếu tố trọng yếu số 7 về hệ thống giám sát an toàn hàng không, hiện nay Cục Hàng không Việt Nam chuyển đổi phương thức giám sát an toàn từ định kỳ sang liên tục. Phần này bao gồm các yêu cầu kiểm tra và giám sát tối thiểu của Cục HKVN đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. ///In accordance with CE-7 of State Safety Oversight System in which CAAV has transfered from scheduled inspection to continous approach for surveillance and inspection. This item includes annual minimum national surveillance and inspection activities carried out by CAAV for relevant person and organizations.

Chương trình giám sát an toàn hàng năm của Cục Hàng không Việt Nam

CAAV Bulletin B001-2020 National Surveillance & Inspection Program 2020     Download

CAAV Bulletin: 004-2016 Re-Validation of Existing AOC Holders  EN

CAAV Bulletin: 003-2020 CAAV Staffing and Task Assignment   Download

 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website