Thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Thứ Tư, 19/04/2023 - 15:52 GMT+7

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (viết tắt là Tổ công tác).

Theo quyết định, Tổ công tác gồm Tổ trưởng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Tổ trưởng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tổ phó thường trực) Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp-  Nguyễn Hoàng Anh.

 

Các Ủy viên gồm: Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ -Nguyễn Cao Lục; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải -Lê Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp -Nguyễn Ngọc Cảnh;Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường -Lê Minh Ngân; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng-Thiếu tướng Phạm Trường Sơn; Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an-Thượng tướng Lương Tam Quang; Thứ trưởng Bộ Tài chính -Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Đỗ Thành Trung; Thứ trưởng Bộ Xây dựng-Nguyễn Tường Văn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai -Võ Tấn Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh-Bùi Xuân Cường.

 

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

 

Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác.Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm vàlàm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu

 

Tổ công tác giải thể sau khi Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo yêu cầu và nội dung công việc, Tổ trưởng Tổ công tác mời lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan tham gia các cuộc họp của Tổ công tác.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ và quyền hạn chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng.

 

Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2020.

 

Hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác khi ký các văn bản chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Tổ phó thường trực Tổ công tác; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Tổ phó Tổ công tác và các Ủy viên Tổ công tác khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của bộ, ngành, địa phương đó./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website