Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 05/10/2015 - 09:12 GMT+7

Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT đã được Bộ trưởng ký ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2015 nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

Theo đó, Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của Cục hàng không Việt Nam là tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện, chuyến bay chuyên cơ nước ngoài, các thay đổi liên quan đến kế hoạch bay chuyên cơ tới các cơ quan, đơn vị:  Cảng vụ hàng không;Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và người khai thác cảng hàng không có tàu bay chuyên cơ cất cánh, hạ cánh.

Đối với các chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt, thời hạn giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tối thiểu 05 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay nội địa, tối thiểu 10 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay quốc tế.

Đối với chuyến bay kết hợp vận chuyển thương mại, thời hạn giao nhận tối thiểu 24 giờ trước giờ dự định cất cánh đối với bay nội địa, tối thiểu 05 ngày trức ngày thực hiện đối với bay quốc tế.

Đối với các chuyến bay chuyên cơ đột xuất thông báo không bảo đảm thời hạn quy định, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam theo quy định và triển khai tới các đơn vị và tổ chức giám sát thực hiện.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm phối hợp triển khai thống  nhất kế hoạch bay chuyên cơ với hãng hàng không được giao nhiệm vụ thực hiện chuyến bay chuyên cơ và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với chuyến bay chuyên cơ; đôn đốc, theo dõi công tác chuẩn bị phục vụ chuyến bay chuyên cơ, phối hợp xử lý các tình huống bất thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ; thực hiện việc cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ thuộc thẩm quyền; phối hợp, hỗ trợ hãng hàng không Việt Nam thực hiện chuyến bay chuyên cơ trong việc xin phép bay của nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website