Tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023 - 13:55 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Theo đó, nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong toàn ngành giao thông vận tải, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại cơ quan, đơn vị mình.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm.

Các đơn vị tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới.
Các nội dung triển khai thực hiện như: hoạt động tổ chức Công bố Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2023); tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” theo từng chủ đề gắn với chức năng, quản lý nhà nước ngành GTVT(Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải; Phát huy truyền thống đi trước mở đường ngành; Lịch sử giao thông vận tải Đường bộ, Đường sắt, Hàng hải, Hàng không, Đường thủy nội địa Việt Nam...); tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách; tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách; tổ chức triển lãm/hội sách.

Ngoài ra, các đơn vị có thể tổ chức Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội… hoặc các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị.


Năm 2023, các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến hết ngày 01/5/2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website