Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam đối với hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

Thứ Năm, 28/01/2021 - 14:22 GMT+7

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay để thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Theo Nghị định mới, trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) được  quy định như sau:

-Thực  hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không đối với hoạt động tại cảng hàng không, sân bay theo quy định.

-Triển khai và giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công bố cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay.

- Giao nhiệm vụ cho sân bay dự bị cho cảng hàng không, sân bay; hướng dẫn việc lập tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác công trình tại cảng hàng không, sân bay.

- Phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng để hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh, an toàn sân bay chuyên dùng; thực hiện quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của sân bay chuyên dùng khi khai thác thương mại.

- Phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động bảo đảm an ninh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay. Công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay; điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay.

- Chỉ đạo việc thiết lập, bảo vệ, duy trì chất lượng hệ thống thông tin bảo đảm hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; việc nối mạng dữ liệu, phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay. Quản lý số liệu thống kê về lưu lượng chuyến bay, hành khách, hàng hóa thông qua cảng hàng không, sân bay.

(Ảnh minh họa)

- Chỉ đạo, hướng dẫn Cảng vụ hàng không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay.

- Xây dựng, lưu trữ, cập nhật hệ thống tài liệu kỹ thuật phục vụ việc cấp giấy chứng nhận khai thai thác cảng hàng không, sân bay và hoạt động khai thác cảng hàng không, sân bay bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quy trình, tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành HKDD phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu, tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế liên quan tới việc thiết kế, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng sân bay.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, ban hành chỉ thị, huấn lệnh chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật và quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, bao gồm: tài liệu hướng dẫn về thiết kế cảng hàng không, sân bay; tài liệu hướng dẫn về khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay; đề cương tài liệu khai thác sân bay; đề cương tài liệu khai thác công trình.

- Tổ chức và triển khai lực lượng giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

- Chỉ đạo tổ chức và tiến hành kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều  kiện khai thác tại các cảng hàng không, sân bay tối thiểu 02 năm/một lần đối với các cảng hàng không toàn quốc…

Nội dung chi tiết của Nghị định, xem tại đây 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website