Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Thứ Hai, 16/05/2016 - 16:00 GMT+7

Trong những năm gần đây, Bộ GTVT đã đạt được nhiều đột phá và tiến bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận ban đầu từ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cho quyết tâm cải thiện của Bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật của Bộ Giao thông vận tải, hướng tới thiết lập một hành lang pháp lý thực sự thông thoáng, hiệu quả và linh hoạt đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững trong chiến lược phát triển và xây dựng Ngành, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các Vụ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư; Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc cần tiếp tục xác định xây dựng và hoàn thiện pháp luật là công tác có vai trò quan trọng nhất trong quản lý nhà nước.Tiếp tục duy trì việc kiểm soát chất lượng, tiến độ văn bản tại các cuộc họp Ban cán sự Đảng bộ hàng tháng.

Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao tính minh bạch, công khai trong quá trình soạn thảo văn bản. Khi soạn thảo văn bản phải gửi dự thảo văn bản “đúng và trúng” tới đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản để lấy ý kiến góp ý; phải phân nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách để việc xin ý kiến có chủ đề, chiều sâu. Việc lấy ý kiến phải hết sức cầu thị đồng thời nâng cao chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật ; không đẩy khó khăn cho các doanh nghiệp. Mọi quy định phải trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, tạo cơ chế tự chủ cho doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi để đưa chính sách vào cuộc sống, điều chỉnh kịp thời, hiệu quả các vấn đề xã hội đặt ra, đảm bảo được sự quản lý thống nhất của nhà nước. Nâng cao vai trò của tổ chức bộ máy pháp chế tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ để đảm bảo chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật.

 Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. Đây là những công tác cần nhiều thời gian, nhân lực và vật lực. Hàng năm chỉ tính riêng khối lượng văn bản cần xây dựng và khối lượng công việc cần giải quyết đã quá nhiều khiến cho quỹ thời gian và lực lượng dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật bị chia xẻ, giảm bớt. Do vậy, tất cả các cơ quan, đơn vị đều phải có trách nhiệm tuyên truyền , phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật  trong phạm vi quản lý của mình. Khi văn bản được ký ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo phải phối hợp với cơ quan tham mưu trình và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền văn bản đến các đối  tượng chịu sự tác động. Cơ quan tham mưu phải tổng hợp những nội dung mới, những thay đổi trong văn bản đó một cách rõ ràng, cụ thể để tổng hợp, thực hiện thông cáo báo chí.

Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một nội dung quan trong trong Chỉ thị này. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành, thực  hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực, chỉ số, thành phần có điểm số chưa cao. Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động đối thoại lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng của các quy định thủ tục hành chính. Nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3,4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website