Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Thứ Năm, 17/12/2020 - 08:59 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện chế độ lỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01/2/2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020.

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại Mục văn bản mới.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website