Mời góp ý Dự thảo (lần 4) TCCS "Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay"

Thứ Tư, 04/11/2015 - 08:41 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lấy ý kiến (lần 4) Dự thảo TCCS "Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Hàng không Việt Nam (qua Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường) bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ trantuanlinh@caa.gov.vn.

Nội dung Dự thảo xem dưới đây.

Dự thảo (lần 4) TCCS "Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay"
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website