Lấy ý kiến hồ sơ Báo cáo đầu kỳ Đề án lập điều chỉnh quy hoạch CHKQT Chu Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ Ba, 10/05/2022 - 16:14 GMT+7

Lấy ý kiến hồ sơ Báo cáo đầu kỳ Đề án lập điều chỉnh Quy hoạch Cảng HKQT Chu Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website