Lấy ý kiến góp ý các nội dung liên quan về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ Hai, 19/04/2021 - 16:06 GMT+7

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website