Lấy ý kiến 03 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia

Thứ Ba, 30/08/2022 - 15:32 GMT+7

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website