Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ Tư, 01/03/2023 - 09:47 GMT+7

Nội dung chi tiết Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không.

Bản so sánh và giải trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP  về quản lý cảng hàng không, sân bay.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website