Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa VATM và ACV

Thứ Hai, 16/10/2023 - 14:54 GMT+7

Sáng ngày 13/10/2023, tại Nhà B - Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp. Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM Lê Hoàng Minh và Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Lại Xuân Thanh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Quyền Tổng Giám đốc VATM Nguyễn Công Long, Tổng Giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt, các Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc hai Tổng công ty.


(Toàn cảnh Hội nghị).

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM Lê Hoàng Minh nhấn mạnh VATM và ACV đã có truyền thống hợp tác mật thiết, gắn bó, hiệu quả vì mục tiêu chung đảm bảo an toàn cho hoạt động bay và sự phát triển của ngành hàng không. Hội nghị được tổ chức để hai bên cùng thống nhất các nội dung phối hợp, hợp tác tổng thể, toàn diện giữa VATM và ACV trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của mỗi Tổng công ty.


(Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM phát biểu tại hội nghị).


Tại Hội nghị, hai bên đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp và thống nhất các nội dung về Quy chế phối hợp, Văn bản hiệp đồng; hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất giữa hai bên; xử lý các tài sản là các hệ thống trang thiết bị khí tượng; công tác đảm bảo kỹ thuật và đồng bộ tương thích về công nghệ…


(Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Lại Xuân Thanh phát biểu tại hội nghị).

 

Hai Tổng công ty thống nhất giao một đầu mối để triển khai ký kết các Quy chế phối hợp, Văn bản hiệp đồng và các nội dung liên quan giữa VATM và ACV. Đồng thời, VATM và ACV đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp để nâng cao công tác phối hợp giữa hai bên; cập nhật; bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật, những thay đổi về cơ chế, chính sách của hai bên để sửa đổi các Quy chế phối hợp, Văn bản hiệp đồng. Trên cơ sở Quy chế, Văn bản hiệp đồng (khung), các Cảng Hàng không trực thuộc ACV phối hợp tổ chức triển khai cụ thể hóa các nội dung và ký kết các Văn bản hiệp đồng với các đơn vị trực thuộc VATM theo nguyên tắc mỗi Cảng ký 01 Văn bản hiệp đồng với các đơn vị trực thuộc VATM. VATM thống nhất giao các Công ty Quản lý bay khu vực làm đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty.


Đối với công tác quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về quy mô và lộ trình đầu tư để đảm bảo đồng bộ phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực. Đồng thời, công tác tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo cho cán bộ, nhân viên của hai Tổng công ty phục vụ việc triển khai nhiệm vụ chung sẽ được hai bên tiếp tục chú trọng, phối hợp chặt chẽ.

(Quyền Tổng Giám đốc VATM Nguyễn Công Long và Tổng Giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt ký Quy chế Phối hợp Công việc giữa VATM và ACV trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai Tổng công ty).


Tại Hội nghị, Quyền Tổng Giám đốc VATM Nguyễn Công Long và Tổng Giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt ký Quy chế Phối hợp Công việc giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Quy chế này xác định những nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của hai bên tham gia nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác của các đơn vị thuộc ACV và VATM. Mục tiêu của quy chế nhằm xác định các nguyên tắc, các nội dung thỏa thuận/ phối hợp cốt lõi, làm cơ sở pháp lý cho VATM và các đơn vị thuộc VATM, ACV và các Cảng hàng không thuộc ACV xây dựng, ký kết các quy chế phối hợp, văn bản thỏa thuận, văn bản hiệp đồng tại các Cảng hàng không, sân bay; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác điều hành khai thác mặt đất; đảm bảo công tác trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu luôn kịp thời, chính xác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chia sẻ nguồn lực, cơ sở hạ tầng hiện có để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác tại các Cảng hàng không, sân bay.

 

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch VATM Lê Hoàng Minh và Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh thống nhất tăng cường sự hợp tác, phối hợp, liên kết chặt chẽ, toàn diện giữa hai Tổng công ty vì mục đích chung đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, nâng cao năng lực hoạt động khai thác tại Cảng và hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị trực thuộc, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng không Việt Nam, khẳng định ưu thế trong khu vực. Công tác phối hợp tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay và liên quan đến công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Chủ tịch VATM và Chủ tịch ACV cũng chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã thống nhất tại hội nghị./.

(vatm.vn)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website