VATM giải thể Văn phòng đoàn thể

Thứ Năm, 02/04/2020 - 08:47 GMT+7

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành quyết định về việc giải thể Văn phòng Đoàn thể từ ngày 01/ tháng 4 năm 2020.

Việc giải thể Văn phòng Đoàn thể nhằm thực hiện chủ trương kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc; thu gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Tổng công ty.

Triển khai thực hiện Quyết định của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc đã giao các Ban, Văn phòng tiếp nhận việc điều chuyển các chức năng nhiệm vụ và nhân sự của Văn phòng Đoàn thể. Theo đó, giao Văn phòng Tổng công ty tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên và Ban Điều hành về công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác xã hội từ thiện. Hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn về các công tác: tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, công tác tổ chức công đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công, công tác chính sách, pháp luật, kiểm tra công đoàn, công tác văn thư, lưu trữ của công đoàn. Ban Tổ chức cán bộ - Lao động được giao nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn. Ban Tài chính hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn về công tác tài chính của công đoàn. Đối với việc hỗ trợ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên về công tác thanh niên, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty giao cho Văn phòng Đảng ủy.

                                                

Liên quan việc giải thể Văn phòng đoàn thể từ ngày 01/04/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã họp bàn và thống nhất phương án triển khai các nhiệm vụ công tác công đoàn theo mô hình tổ chức và tình hình mới theo hướng nâng cao vai trò trách nhiệm của các Ban chuyên đề. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty sẽ triển khai các thủ tục để kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty và các Ban chuyên đề để phù hợp với mô hình tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động công tác công đoàn trong toàn Tổng công ty.

(Nguồn: VATM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website