Thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Thứ Tư, 14/10/2020 - 09:09 GMT+7

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để đoàn viên công đoàn và CCVCLĐ tiếp cận nhanh với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019.


Ban Thường vụ Công đoàn Cục HKVN đề nghị các Công đoàn cơ sở nghiên cứu Kế hoạch số 68/KH-TLĐ ngày 30/9/2020 của Tổng Liên đoàn lao động VN và Công văn số 137/CĐCHK ngày 07/10/2020 của Công đoàn Cục HKVN về triển khai hướng dẫn, đồng thời vận động đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ tham gia cuộc thi, đảm bảo sức lan tỏa góp phần tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 đến cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Sau khi kết thúc thời gian tổ chức cuộc thi, các Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Công đoàn Cục HKVN để tổng hợp báo cáo Công đoàn cấp trên./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website