Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan Trung ương

Thứ Bảy, 05/11/2022 - 19:58 GMT+7

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh quan điểm thù địch, sai trái.

Hôm nay (4/11), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao đời sống người dân.

(Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đảng bộ các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối có kế hoạch hành động cụ thể, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng).

Các lực lượng thù địch luôn tìm mọi cách chống phá sự phát triển, tiến bộ của Việt Nam. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, sự chống phá này càng quyết liệt, thường xuyên thông qua không gian mạng; Xuyên tạc kết quả, thành tựu mà Việt Nam đạt được, phản bác các đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước; Thông tin xấu độc, làm cho người dân khó phân biệt đúng, sai...

Vì vậy, việc tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ của Đảng ủy Khối đã kịp thời hình thành nên mặt trận đấu tranh mới, hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái của các lực lượng thù địch, bảo vệ thành tựu đất nước đã đạt được trong thời gian qua.

“Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, trong đó vẫn còn đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối chưa thành lập ban chỉ đạo 35, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị tư tưởng của một số đảng bộ chưa thường xuyên... Toàn Đảng bộ Khối cần được khắc phục ngay trong thời gian tới, quán triệt đến tận đảng viên.

Trong giai đoạn tới, từng cơ quan, đơn vị, từng bộ máy tổ chức ban hành kế hoạch hành động, đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác này, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

(Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ GTVT báo cáo chuyên đề “Kết quả hoạt động và một số bài học kinh nghiệm của Ban chỉ đạo 35 Bộ GTVT”.

Các đại biểu cũng đã được tập huấn thông qua các báo cáo chuyên đề: “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, “Công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”./.

(baogiaothong.vn)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website