Hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền Đại hội các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Hai, 06/03/2023 - 09:11 GMT+7

Công đoàn GTVT Việt Nam hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp,Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thông qua đó, tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong ngành phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, giữ vững việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; tổ chức theo sát phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.

Công đoàn GTVT Việt Nam đã hướng dẫn, các cấp công đoàn phối hợp đăng tải các tin, bài viết về đại hội công đoàn các cấp trên Trang thông tin điện tử của đơn vị...; tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, các kỳ đại hội hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp.../.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website