Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Chủ Nhật, 05/06/2022 - 08:39 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TTBGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Theo đó, nội dung về nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không được bổ sung tại Thông tư bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung Điều 8- Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 về thực hiện kê khai giá. Theo đó, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thuộc danh mục quy định tại Điều 7 của Thông tư  có trách nhiệm thực hiện việc kê khai giá.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá dịch vụ của các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ theo quy định.

Cách thức thực hiện và tiếp nhận kê khai giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 

               

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi tên Mục 3 Chương II là: “NIÊM YẾT, CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIÁ”. Đồng thời thay thế, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều, Phụ lục của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT (bãi bỏ Điều 9, Điều 10 và khoản 2 Điều 16; bãi bỏ Phụ lục 2)

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Bãi bỏ Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Nội dung chi tiết, xem tại mục “văn bản”./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website