Tiếp tục thực hiện các đề án về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 26/06/2015 - 09:03 GMT+7

 Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Bộ GTVT đã có chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và triển khai các kế hoạch và đề án cải cách hành chính ngày càng chuyên nghiệp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ GTVT đã có công văn gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, Tổng cục và các Cục trực thuộc, Trung tâm CNTT, Báo Giao thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị mình, đồng thời căn cứ các nhiệm vụ được giao đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ các đề án cải cách hành chính và đề án thủ tục hành chính.
Đối với Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Thủ tướng Chính phê duyệt, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phổ biến, quán triệt Đề án, Kế hoạch hành động của Ban Cán sự và Kế hoạch của Bộ GTVT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng nền công vụ Bộ GTVT chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả.
 
alt image
 
Đối với Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính  giai đoạn 2013-2015 ” và Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” do Bộ Nội vụ ban hành, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, đối chiếu các công việc được giao để tiếp tục thực hiện, ưu tiên bố trí, sử dụng công chức có năng lực và phẩm chất tham mưu về công tác cải cách hành chính, thực hiện việc xây dựng vị trí việc làm, trong đó có vị trí việc làm đối với công chức cải cách hành chính. Tổng cục, các Cục tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình…

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website