United Airlines đạt được thỏa thuận không sa thải gần 3.000 phi công

United Airlines đạt được thỏa thuận không sa thải gần 3.000 phi công

Thỏa thuận đạt được giữa United Airlines và Hiệp hội Phi công Hàng không đã giúp hãng hàng không này không phải tính đến việc sa thải phi công ít nhất là đến ngày 21/6/2021.

Liên kết website