Korean Air bán một số mặt hàng kinh doanh để chống tác động Covid-19

Korean Air bán một số mặt hàng kinh doanh để chống tác động Covid-19

Korean Air có kế hoạch bán một số dịch vụ với giá khoảng 1000 tỷ won (khoảng 836 triệu USD).

Liên kết website