CHI TIẾT VĂN BẢN
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Số kí hiệu 143/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày có hiệu lực 10/12/2020
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
File đính kèm  
Liên kết website