CHI TIẾT VĂN BẢN
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Số kí hiệu 03/2021/TT-BNV
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày có hiệu lực 15/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
File đính kèm  
Liên kết website