Cục trưởng Đinh Việt Thắng tham dự tiếp đón Đại sứ Pakistan

Cục trưởng Đinh Việt Thắng tham dự tiếp đón Đại sứ Pakistan

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2021, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã tham dự cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tiếp và làm việc với Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab.

Liên kết website