Ký Phụ lục II của Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa  Cục HKVN và Tổng Cục HKDD Pháp.

Ký Phụ lục II của Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa Cục HKVN và Tổng Cục HKDD Pháp.

Ngày 29/10/2019 tại Trụ sở Cục HKVN, ông Đào Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục HKVN và ông Tribaut Lallement, phụ trách hợp tác quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổng Cục HKDD Pháp đã ký Phụ lục II về hợp tác trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay giữa hai bên.

Liên kết website