Việt Nam – New Zealand ký kết thỏa thuận về hợp tác hàng không

Việt Nam – New Zealand ký kết thỏa thuận về hợp tác hàng không

Bộ GTVT Việt Nam và Bộ GTVT New Zealand đã ký Thỏa thuận giữa Bộ GTVT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ GTVT New Zealand về hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Liên kết website