Hội nghị hiệp đồng đặc biệt về quản lý không lưu

Hội nghị hiệp đồng đặc biệt về quản lý không lưu

Cục Hàng không Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị hiệp đồng đặc biệt về quản lý không lưu giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt.

Liên kết website