VATM tham dự Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Hệ thống Quản lý không lưu tự động

VATM tham dự Hội nghị Nhóm chuyên trách thực hiện Hệ thống Quản lý không lưu tự động

Từ ngày 14-16/09 vừa qua, ICAO khu vực đã tổ chức hội nghị Nhóm chuyên trách về Hệ thống Quản lý không lưu tự động lần thứ 2 theo hình thức hội nghị trực tuyến.

Liên kết website