Cục trưởng Cục Hàng không Singapore được tái bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Các nhà lãnh đạo CANSO Châu Á – Thái Bình Dương (APC3)

Cục trưởng Cục Hàng không Singapore được tái bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Các nhà lãnh đạo CANSO Châu Á – Thái Bình Dương (APC3)

Ông Han Kok Juan, Cục trưởng Cục Hàng không Singapore (CAAS), đã được tái bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Các nhà lãnh đạo CANSO Châu Á – Thái Bình Dương (APC3) và Ủy viên Ban điều hành CANSO vào ngày 11/7/2023, trong nhiệm kỳ 2 năm tiếp theo. Ông Han được bổ nhiệm lần đầu làm Chủ tịch APC3 vào ngày 19/8/2021.

Liên kết website