Mở đường bay vận chuyển hàng hóa đầu tiên giữa Việt Nam và Anh

Mở đường bay vận chuyển hàng hóa đầu tiên giữa Việt Nam và Anh

Dịch vụ vận chuyển hàng của TT Meridian sử dụng máy bay A330 có thể chở 30 tấn sẽ cho phép các chủ hàng gửi những lô hàng lớn mà các chuyến bay chở khách không thể phục vụ.

Liên kết website