Cục trưởng Đinh Việt Thắng tham dự Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022

Cục trưởng Đinh Việt Thắng tham dự Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022

Đây là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế trong lĩnh vực hàng không của châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Liên kết website