Thông báo kết quả Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Ba, 26/04/2022 - 13:38 GMT+7

    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

             

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021của

Cục Hàng không Việt Nam

 


Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao  thông  vận  tải  về việc  phê  duyệt  Kế hoạch  tuyển  dụng  công  chức  năm 2021 của  Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1650/QĐ-BGTVT  ngày 09/9/2021 của  Bộ trưởng Bộ Giao  thông  vận  tải  về việc  phê  duyệt  bổ sung  Kế  hoạch  tuyển  dụng  công  chức  năm  2021  của  Cục  Hàng  không  Việt Nam;

Theo Quyết định  số  1474/QĐ-CHK  ngày  24 tháng 8 năm 2021 của Cục    trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của  Cục Hàng không Việt Nam (Hội đồng tuyển dụng), trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh và báo cáo của Hội đồng tuyển dụng, Cục Hàng không Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2021 như sau:

 

Ngày  27-28/02/2022,  tại  Trường  Cán  bộ quản    giao  thông  vận  tải,  Hội đồng  tuyển  dụng đã  tổ chức  thi  vòng  1  kỳ thi  tuyển  dụng  công  chức năm 2021 của Cục HKVN bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính 2 môn thi Kiến thức chung và Ngoại ngữ (tiếng Anh).

 

Kết quả thi vòng 1 như  sau:

-23 thí sinh có cả 02 bài thi đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên, đủ điều kiện dự thi vòng 2.

-23 thí sinh có cả bài thi đạt dưới 50% số câu trả lời đúng, không đủ điều kiện dự thi vòng 2.

 

Kết quả thi vòng 2:

Ngày  19/3/2022,  tại  Trụ  sở  Cục  Hàng  không  Việt  Nam, Hội đồng  tuyển dụng đã tổ chức thi vòng  2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết kết hợp phỏng vấn.

- Số thí sinh trúng tuyển: 12

- Số thí sinh không trúng tuyển: 11 

Kết quả cụ thể được nêu tại PHỤ LỤC.

 

Đối với người trúng tuyển:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục Hàng không Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

 

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm  dự  tuyển, chứng nhận đối  tượng ưu  tiên (nếu  có) được    quan    thẩm quyền  chứng  thực đồng  thời  xuất  trình  bản  chính văn  bằng,  chứng  chỉ,  kết  quả học  tập.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng  tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học theo quy tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

-Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

 

Sau  khi  người  trúng  tuyển  hoàn  thiện  hồ  sơ tuyển dụng  theo  quy định trên, trong thời hạn 15 ngày, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

 

Trường  hợp  người  trúng  tuyển  không  hoàn  thiện đủ  hồ    tuyển  dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai  Phiếu đăng    dự  tuyển  hoặc  sử  dụng  văn  bằng, chứng  chỉ,  chứng  nhận không đúng  quy định để  tham  gia  dự  tuyển  thì Cục  Hàng  không  Việt  Nam  sẽ thông báo  công khai trên  Trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam  và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo./.

 

                   CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website