Điều phối Slot tại cảng hàng không, sân bay

Điều phối Slot tại cảng hàng không, sân bay

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư quy định chi tiết về quản lý cảng hàng không, sân bay, trong đó quy định chi tiết về nội dung điều phối giờ cất hạ cánh (Slot) tại cảng hàng không, sân bay.

Liên kết website