Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thứ Hai, 27/02/2023 - 16:32 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Triển  khai  thực  hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai trên Website như sau:

-Dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

-Đường link lấy ý kiến Nhân dân theo địa chỉ như sau:

-Website chính thức lấy ý kiến nhân dân tại địa chỉ: https://luatdatdai.monre.gov.vn/;

-Hộp thư: luatdatdai@monre.gov.vn.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Hàng không Việt Nam (qua Phòng Pháp chế -Hợp tác quốc tế) trước ngày 10/3/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

Trân trọng!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website