Kế hoạch ứng phó dịch Covid-19 tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

Thứ Sáu, 12/11/2021 - 10:49 GMT+7

Ngày 9 tháng 11 năm 2021, sau khi được sự chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã ký quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay để thay thế Quyết định số 1510/QĐ-QLB ngày 15/4/2021.

Đây là lần thứ ba Tổng công ty ban hành Kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (Kế hoạch ứng phó) kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra nhằm đảm bảo phù hợp với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ về công tác phòng chống dịch và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

 
(Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất)

 

Kế hoạch ứng phó mới được ban hành trên cơ sở bổ sung, sửa đổi bản Kế hoạch ứng phó của Tổng công ty ban hành tháng 4/2021 theo các quy định mới tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Điểm thay đổi cơ bản nhất của Kế hoạch ứng phó mới là việc phân loại các cấp độ ứng phó. Nếu như Kế hoạch ứng phó ban hành tháng 4/2021 gồm 5 cấp độ ứng phó thì trong Kế hoạch ứng phó này chỉ gồm 4 cấp độ, được xác định cơ bản theo nguyên tắc là:

Cấp độ 1 - màu xanh: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi cơ sở bảo đảm hoạt động bay đóng quân xác định, công bố dịch trên địa bàn (cấp xã hoặc tương đương) là cấp độ 1.

Cấp độ 2 - màu vàng:  Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi cơ sở bảo đảm hoạt động bay đóng quân xác định, công bố dịch trên địa bàn (cấp xã hoặc tương đương) là cấp độ 2.

Cấp độ 3 - màu cam: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi cơ sở bảo đảm hoạt động bay đóng quân xác định, công bố dịch trên địa bàn (cấp xã hoặc tương đương) là cấp độ 2 và có văn bản yêu cầu về việc hạn chế di chuyển của người dân.

Cấp độ 4 - màu đỏ: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi cơ sở bảo đảm hoạt động bay đóng quân xác định, công bố dịch trên địa bàn (cấp xã hoặc tương đương) là cấp độ 4; Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nằm trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền; Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc Ban Chỉ đạo thống nhất.


 

(KSVKL trực chốt cấp độ ba tại ĐKSKL Nội Bài).

 

Kế hoạch ứng phó mới ban hành cũng bổ sung thêm nội dung về việc thông tin, truyền thông, tuyên truyền và công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo đơn vị thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền để người lao động chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn cùng Tổng công ty tham gia phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến người lao động các văn bản chỉ đạo, các quy định, khuyến cáo, hướng dẫn phòng chống dịch để người lao động nẵm rõ thông tin tránh hoang mang hoặc chủ quan, lơ là; kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cũng được yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch.

 

Trong bản Kế hoạch ứng phó mới ban hành cũng đề cập một số bổ sung, điều chỉnh về quy trình tổ chức thực hiện ứng phó đảm bảo phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

 

Ngày 5/11/2021, Cục HK đã có văn bản chấp thuận để Tổng công ty ban hành Kế hoạch ứng phó mới thay thế Kế hoạch ứng phó hiện hữu đồng thời Cục HKVN đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty trong việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó Covid-19 tại các cơ sở cung cấp dịch vụ của Tổng công ty, đảm bảo dịch vụ được duy trì liên tục, an toàn và phục vụ tốt hoạt động bay trong thời gian vừa qua. ./.

(vatm.vn)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website