Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu, 10/12/2021 - 08:27 GMT+7

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của trung ương và địa phương. Tại điểm cầu Cục Hàng không Việt Nam có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy Cục HKVN, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Cục HKVN….

Thực hiện nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

(Quang cảnh Hội nghị)

Để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch số 03/KH-BCT ngày 01/12/2021 để tổ chức thực hiện, Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu là mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; kiểm tra, giám sát việc tổ chức, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận; kịp thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đảng viên, đoàn viên, hội viên; thực hiện nghiêm phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với tu dưỡng rèn luyện, nêu gương của cán bộ đảng viên; tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định; giữ vững nguyên tắc và tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp; tạo sự chuyển biến tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan nhà nước…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành Quy định mới về những điều  đảng viên không được làm. Ngày 25/10/2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về  những điều đảng viên không được làm nhằm cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ngay sau khi Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 có hiệu lực, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website