Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018- 2023

Thứ Năm, 14/12/2017 - 09:53 GMT+7

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã hoàn thành Đại hội Công đoàn từ cấp tổ, công đoàn bộ phận và công đoàn cơ sở để tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, toàn bộ 9 công đoàn cơ sở, 234 tổ công đoàn và 38 công đoàn bộ phận đã tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ và đúng, đủ về nội dung.

Tại đại hội các cấp Công đoàn cơ sở đã đánh giá tổng kết công tác nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; thảo luận góp ý các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành mới; bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; đề xuất với Đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình hiện nay.

Đại hội các công đoàn cơ sở đã bầu 155 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty, bầu 91 ủy viên Ban chấp hành trong đó có 44 đồng chí lần đầu tham gia ban chấp hành.

Sau đại hội, Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, bầu Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra họp để bầu phó chủ nhiệm, hoàn thành các văn bản của đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty. Đến nay, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch và ủy ban kiểm tra của 9/9 công đoàn cơ sở.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty dự kiến tổ chức cuối tháng 01 năm 2018 với số lượng triệu tập là 180 đại biểu bao gồm 18 đại biểu đương nhiên là ủy viên ban chấp hành đương nhiệm, 07 đại biểu chỉ định và 155 đại biểu được bầu từ đại hội 9 công đoàn cơ sở trực thuộc. Đại hội có nhiệm vụ chính là thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; tham gia góp ý dự thảo các văn kiện chuẩn bị của Đại hội X Công đoàn GTVT, văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; bầu ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đại biểu dự đại hội công đoàn GTVT Việt Nam.

Sau Đại hội, đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty sẽ tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội.

(Nguồn: VATM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website