Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng

Thứ Sáu, 26/11/2021 - 10:29 GMT+7

Ngày 25/11, thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Bộ GTVT, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ GTVT năm 2021, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2021.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính của Bộ GTVT và kết nối trực tuyến đến 25 đảng ủy trực thuộc với gần 2.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

 
(Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị).

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ GTVT; công tác chỉ đạo, điều hành và đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, hiệu quả các mặt công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng tại các tổ chức đảng; giúp các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động công tác đảng ở cơ sở, nhất là cấp chi bộ.

“Thông qua Hội nghị nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở, nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021 và những năm tiếp theo” - Đồng chí Lê Anh Tuấn nói.

 
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính của Bộ GTVT và kết nối trực tuyến đến 25 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.

 

Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh đến ba nội dung quan trọng, đó là:

Thứ nhất, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là một văn kiện quan trọng, cùng với các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, các tổ chức đảng cần quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Do vậy, các vấn đề mới trong các quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng, nhất là về nội dung, trình tự thủ tục, mẫu biểu, các đồng chí cần nghiên cứu tiếp thu để vận dụng vào thực tế, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Thứ hai, Mỗi cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện; bảo đảm và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng.

Thứ ba, Hiện nay, cán bộ tham gia cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ chúng ta cơ bản đều kiêm nhiệm; các đồng chí cần dành thời gian tự nghiên cứu để áp dụng thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng trong giải quyết các công việc được giao. Tại hội nghị hôm nay là dịp để các đồng chí cập nhật các nội dung văn bản mới của Đảng, nắm vững hiểu sâu một cách có hệ thống nhằm từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác xây dựng Đảng; về nghiệp vụ công tác đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tham mưu tổng hợp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

 

“Thưa các đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tổng hợp, hệ thống hóa, in ấn và gửi đến các cấp ủy cơ sở tài liệu hội nghị, trong tài liệu có 39 văn bản các loại của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ để các cấp ủy đảng nghiên cứu triển khai thực hiện” - Đồng chí Lê Anh Tuấn cho biết.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các đảng ủy, chi bộ trực thuộc sau hội nghị này, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối để góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ngoài các nội dung trao đổi của các báo cáo viên, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nghiệp vụ công tác đảng ở các đảng bộ, chi bộ.


 
(Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCHTW).

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

 

Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

Đồng chỉ Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Công tác khen thưởng năm 2021.

 

Đồng chí Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT trình bày công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Công tác dân vận và công tác tuyên giáo; Công tác thông tin, tham mưu tổng hợp và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy./.

(mt.gov.vn)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website