Danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy

Thứ Hai, 10/02/2020 - 16:06 GMT+7

Thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 11796/VPCP – KSTT ngày 26 tháng 12 năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; Căn cứ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo Danh mục:

- Văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; Quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã.

- Văn bản hành chính: Nghị quyết (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

(Ảnh minh họa)

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành Danh mục văn bản điện tử gửi kèm bản giấy đối chiếu với Danh mục trên để triển khai phù hợp./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website