Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Thứ Tư, 16/02/2022 - 10:05 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo đó, các thông số về kết cấu hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không các khu vực củaCảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trách nhiệm cung cấp nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không. 

(Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Cảng phải đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chương trình an ninh hàng không. Đối với các nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định pháp luật, yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thực hiện theo lộ trình thời gian từ đến năm 2025.

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc rà soát, đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không với hoạt động thực tế tại Cảng để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình nếu cần thiết. Trường hợp có sự thay đổi điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách và các thay đổi khác ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phải kịp thời đánh giá, đề xuất Cục Hàng không Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung Chương trình./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website