Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
748/QĐ-BGTVT Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hang không thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. 14.06.2022
1248/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ cất, hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam. 13.06.2022
721/QĐ-BGTVT Quyết định Phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành 08.06.2022
1162/QĐ-CHK Quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng HKQT Tân SƠn Nhất. 01.06.2022
06/2022/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. 27.05.2022
670/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch kết nối mạng diện rộng (mạng WAN) của Bộ Giao thông vận tải. 25.05.2022
02/CT-BGTVT Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 23.05.2022
1020/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục Tài liệu hạn chế lưu hành của Cục HKVN 18.05.2022
15/VBHN-BGTVT Xác thực văn bản hợp nhất Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 12.05.2022
570/QĐ-BGTVT Quy định về phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Giao thông vận tải quản lý 04.05.2022
02/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CCVC và NLĐ 02.05.2022
01/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC. 02.05.2022
959/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục HKVN. 01.05.2022
880/QĐ-CHK Quyết định quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay. 29.04.2022
02/CT-TTg Chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 26.04.2022
771/QĐ-CHK Quyết định về việc áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường 20.04.2022
487/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ GTVT giai đoạn 2022-2025 13.04.2022
675/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (tu chỉnh lần 1) 06.04.2022
652/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam 04.04.2022
635/QĐ-CHK Quyết định phân công nhiêm vụ trong lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam 31.03.2022
Liên kết website