Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
2339/QD-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn đào tạo chuyên viên kỹ thuật và giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay. Decision to promulgate a manual for training technical experts and safety supervisions in airport and aerodrome operations. 27.10.2023
2200/QĐ-CHK Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Cục Hàng không Việt Nam 16.10.2023
2001/QĐ-CHK Quyết định về việc của công chức tham gia Ban Quản lý dự án Cục Hàng không Việt Nam. 16.10.2023
5425/TB-CHK Thông báo thay đổi một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam. 03.10.2023
1243/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. 02.10.2023
72/2023/NĐ-CP Nghị định về tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô. 26.09.2023
2034/QD-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn lập tài liệu khai thác sân bay và tài liệu khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (tu chỉnh lần 2)-Decision promulgating instructions for prepararing airport operating documents for works belonging to airport and aerodrome infrastructure (2st amendment). 26.09.2023
2000/QĐ-CHK Quyết định ban hành Tài liệu hướng dẫn diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng. 20.09.2023
2000/QĐ-CHK Decision Promulgating Guidance material for Search and Rescue exercise 20.09.2023
2000/QD-CHK GUIDANCE MATERIAL FOR SEARCH AND RESCUE EXERCISE 20.09.2023
71/2023/NĐ-CP Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 20.09.2023
1933/QĐ-CHK Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam 12.09.2023
1925/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế “Thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Cục Hàng không Việt Nam” 11.09.2023
PL QĐ 1925/QĐ-CHK Quy chế Thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Cục HKVN 11.09.2023
13/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. 31.08.2023
1834/QĐ-CHK Quyết định ban hành Phương thức không lưu Hàng không dân dụng 30.08.2023
1834/QĐ-CHK Decision Promulgating Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management 30.08.2023
PL 1834/QĐ-CHK Procedures for air navigation services- Air traffic management 30.08.2023
1819/QĐ-CHK Quyết định về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay. 29.08.2023
1762/QĐ-CHK Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về “Chuyển đổi số gắn với sự phát triển bền vững của Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030”. 23.08.2023
Liên kết website