Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
50/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31.12.2017
18/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam 29.12.2017
2814/QĐ-HĐTT Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi công chức năm 2017 của Cục Hàng không Viêt Nam 27.12.2017
48/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành giao thông vận tải 13.12.2017
45/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 17.11.2017
43/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không 16.11.2017
5090/CHK-QLHĐB Ứng phó cơn bão số 12 trên biển Đông 03.11.2017
5040/CHK-QLHĐB Ứng phó về áp thấp nhiệt đới 01.11.2017
4836/TB-CHK Thông báo tuyển dụng công chức Cục Hàng không Việt Nam năm 2017 23.10.2017
12/VBHN-BGTVT Xác thực văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải về Thông tư quy định việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong việc vận chuyển hành khách bằng đường hàng không 12.10.2017
13/VBHN-BGTVT Xác nhận văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải về Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không 12.10.2017
2104/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định về sử dụng điện, trang bị, sửa chữa, thay thế thiết bị sử dụng điện tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam 02.10.2017
43/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 26.09.2017
2606/QĐ-BGTVT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam 07.09.2017
27/2017/TT-BGTVT Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 25.08.2017
2406/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải 15.08.2017
2345/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay 08.08.2017
1531/QĐ-CHK Quyết định về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay 11.07.2017
21/2017/TT-BGTVT Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 30.06.2017
1272/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình 09.06.2017
Thông báo
Liên kết website