Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
12/VBHN-BGTVT Xác thực văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải về Thông tư quy định việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong việc vận chuyển hành khách bằng đường hàng không 12.10.2017
13/VBHN-BGTVT Xác nhận văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải về Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không 12.10.2017
2104/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định về sử dụng điện, trang bị, sửa chữa, thay thế thiết bị sử dụng điện tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam 02.10.2017
43/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 26.09.2017
2606/QĐ-BGTVT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam 07.09.2017
27/2017/TT-BGTVT Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 25.08.2017
2406/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải 15.08.2017
2345/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay 08.08.2017
1531/QĐ-CHK Quyết định về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay 11.07.2017
21/2017/TT-BGTVT Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 30.06.2017
1272/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình 09.06.2017
19/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay 06.06.2017
1597/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế thưởng an toàn hàng không đối với cán bộ, công chức Cục Hàng không Việt Nam 31.05.2017
1155/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam 29.05.2017
1522/QĐ-BGTVT Quyết định sửa đổi, bổ sung khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 26.05.2017
1897/CT-CHK Chỉ thị về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2017 24.04.2017
1758/CT-CHK Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017 17.04.2017
11/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, người lao động Cục Hàng không Việt Nam 05.04.2017
685/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải 14.03.2017
07/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 14.03.2017
Thông báo
Liên kết website