Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
280/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 22.02.2021
276/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân SƠn Nhất giai đoạn 2021-2030 19.02.2021
01/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 04/02/2021 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 04.02.2021
01/VBHN-BGTVT Văn bản xác nhận hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 04.02.2021
336/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn khai thác sân bay - Tu chỉnh lần 1 03.02.2021
315/QĐ-CHK Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam 01.02.2021
405/CT-CHK Chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách về cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19 28.01.2021
271/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình hành động của Cục thực hiện QĐ số 152/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2021 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 28.01.2021
188/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị 26.01.2021
05/2021/NĐ-CP Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 25.01.2021
184/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 19.01.2021
188/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 19.01.2021
176/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
168/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và xử lý văn bản năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
175/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
169/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
42/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 31.12.2020
2695/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. 30.12.2020
2461/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. 29.12.2020
2441/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải 28.12.2020
Thông báo
Liên kết website