Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
11/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, người lao động Cục Hàng không Việt Nam 05.04.2017
685/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải 14.03.2017
07/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 14.03.2017
471/QĐ-BGTVT Quyết định về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay số 471/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2017. 22.02.2017
12/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 10.02.2017
47/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không 30.12.2016
4224/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá một số phi dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 29.12.2016
4213/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay. 28.12.2016
4206/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch giảm phát khí thải CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020 28.12.2016
39/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất trật tự an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT 06.12.2016
2235/QĐ-CHK Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Đăng Bắc giữ chức vụ Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam 06.12.2016
51/2016/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam 29.11.2016
2177/QĐ-CHK Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam 28.11.2016
33/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam 15.11.2016
247/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay 11.11.2016
194/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam. 08.11.2016
193/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 08.11.2016
4715/CHK-TCCB Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2017 03.11.2016
1966/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động 28.10.2016
4407/CT-CHK Chỉ thị về việc cấm chuyên chở điện thoại Sam Sung Galaxy Note 7 17.10.2016
Thông báo
Liên kết website