Thông cáo báo chí về thông tin "nhân bản" phiếu siêu âm tim của phi công và tiếp viên đăng trên báo điện tử Dân Việt.

Thứ Sáu, 24/07/2020 - 21:04 GMT+7CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
                                                       THÔNG CÁO BÁO CHÍ
(về thông tin “nhân bản” phiếu siêu âm tim của phi công tiếp viên đăng tải trên báo điện tử Dân Việt)

                                          Kính gửi:  Các cơ quan thông tấn, báo chí

Liên quan đến bài báo đăng trên Báo điện tử Dân Việt về việc “nhân bản” phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công, tiếp viên hàng không, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) xin thông tin cụ thể như sau:
Ngày 18/03/2020, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhận được Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, giám định sức khoẻ nhân viên hàng không (Hội đồng) về công tác đánh giá đánh giá giám định sức khỏe Nhân viên hàng không (NVHK).
Trong quá trình đánh giá hồ sơ sức khỏe NVHK do Trung tâm Y tế hàng không (TTYTHK) báo cáo, Hội đồng đã phát hiện các phiếu siêu âm tim thực hiện trong thời gian từ tháng 7 -11/2019 khám cho phi công và tiếp viên có các chỉ số giống nhau (154 hồ sơ sức khỏe phi công giám định sức khỏe lần đầu và 470 hồ sơ sức khỏe tiếp viên khám tuyển).
Trước sự việc khám siêu âm tim không đúng quy chế chuyên môn y tế nói trên, ngày 18/11/2019, bác sỹ Đặng Thân - Chủ tịch Hội đồng đã làm việc với ông Lê Minh Tuấn (Bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc - bác sỹ đã được TTYTHK thuê làm siêu âm tim và ký các phiếu kết quả siêu âm tim của phi công và tiếp viên) để đối chất. Sau khi trực tiếp xem các phiếu siêu âm tim, bác sỹ Tuấn đã xác nhận rằng tất cả chữ ký trên các phiếu siêu âm tim của phi công và tiếp viên đều không phải chữ ký của bác sỹ Tuấn. Ngay sau đó, Hội đồng đã gặp và thông báo với TTYTHK biết về sự việc nêu trên.
Ngay sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng giám định sức khoẻ, Cục trưởng Cục HKVN đã chỉ đạo tới các đồng chí lãnh đạo Cục phụ trách, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Thanh tra Hàng không để xác minh để có biện pháp xử lý.
Kết quả xác minh do Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay và Thanh tra hàng không chỉ ra rằng, nội dung phản ánh của Chủ tịch Hội đồng giám định sức khoẻ nhân viên Hàng không là có cơ sở. 
Để đảm bảo việc tuân thủ “hướng dẫn thực hiện giám định và đánh giá kết quả giám định sức khoẻ NVHK được ban hành kèm theo Quyết định 949/QĐ-CHK ngày 09/06/2016 của Cục trưởng Cục HKVN” ở mức cao nhất, ngày 18/03/2020, Cục HKVN đã ra văn số 1114/CHK-TCATB yêu cầu TTYTHK phải tiến hành rà soát lại toàn bộ các hồ sơ giám định sức khỏe và thực hiện siêu âm lại ngay cho 154 Phi công và 470 tiếp viên theo báo cáo của Hội đồng giám định sức khoẻ.
Đồng thời, để xác định các nguyên nhân sai phạm và có biện pháp phòng ngừa thích hợp, tránh sự việc tái diễn, ngày 25/03/2020, Cục HKVN đã ra văn bản số 1235/CHK-TCATB yêu cầu TTYTHK:
-Tạm thời đình chỉ công tác giám định sức khoẻ NVHK của TTYTHK từ ngày 01/04/2020;
-Tạm thời đình chỉ công tác giám định sức khoẻ NVHK đối với 2 bác sỹ Lê Minh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh (bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh của TTYTHK) ; 
-Tiến hành rà soát và khắc phục các sai phạm và báo cáo Cục HKVN kết quả khắc phục sai phạm trước khi Cục HKVN xem xét để cho phép tiếp tục công tác giám định sức khoẻ.
Ngày 14/04/2020, TTYTHK có văn bản số 178/TTYT báo cáo Cục HKVN các biện pháp xử lý và công tác khắc phục, cụ thể là:
-Thực hiện lại việc siêu âm tim cho 315/624 nhân viên hàng không. Số nhân viên hàng không chưa được siêu âm tim lại là do quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 (đến ngày 09/06/2020 đã thực hiện siêu âm lại cho 438/624 nhân viên hàng không. Số nhân viên hàng không chưa được siêu âm lại là người nước ngoài đã về nước và chưa quay lại Việt Nam do đại dịch Covid 19).
- Ngày 26/03/2020, Trung tâm Y tế Hàng không đã thành lập Hội đồng Kỷ luật  theo Quyết định số 152/QĐ - TTYT để xem xét, làm rõ trách nhiệm của các các nhân liên quan đến công  tác giám định sai phạm.
-Ngày 08/04/2020, đơn vị đã họp Hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Anh - Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh do những vi phạm quy chế chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao bằng hình thức khiển trách.
Ngày 22/04/2020, Đoàn công tác của Cục HKVN gồm các thành phần của Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra hàng không  do ông Lê Quang Tiến - Phó Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục HKVN làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá công tác khắc phục công tác giám định sức khỏe nhân viên hàng không của TTYTHK. 
Kết quả kiểm tra cho thấy TTYTHK đã cơ bản khắc phục các sai phạm và yêu cầu TTYTHK tiếp tục thực hiện siêu âm lại cho các phi công, tiếp viên sau khi hết giãn cách xã hội và khi các phi công, tiếp viên trở lại Việt Nam làm việc (đối với phi công, tiếp viên là người nước ngoài) đồng thời nhất trí báo cáo Cục trưởng về việc chấp thuận cho TTYTHK được tiếp tục thực hiện công tác giám định sức khỏe NVHK từ ngày 2/5/2020.  
Căn cứ vào kết quả làm việc và kiến nghị của Đoàn công tác Cục HKVN, ngày 28/04/2020 Cục HKVN đã ra văn bản số 1649/CHK-TCATB về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế Hàng không được thực hiện công tác giám định sức khoẻ.

Công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không, đặc biệt đối với người lái tàu bay và tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu, luôn được Cục HKVN coi trọng và là yếu tố quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn bay. Việc cấp giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không tại Việt Nam luôn đảm bảo tuân thủ với các tiêu chuẩn sức khoẻ cho từng đối tượng nhân viên. Quan điểm nhất quán của Cục HKVN là xác minh, làm rõ sai phạm và xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan.
Sau khi tiếp nhận báo cáo của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không, Cục HKVN đã rà soát các quy định pháp quy về tiêu chuẩn và quy trình cấp giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không và đánh giá như sau:
Nội dung yêu cầu siêu âm tim đối với nhân viên hàng không được thực hiện theo hướng dẫn của “Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không và hướng dẫn thực hiện giám định và đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không” ban hành kèm theo Quyết định 949/QĐ-CHK ngày 09/06/2016 của Cục trưởng Cục HKVN (gọi tắt là Quy chế giám định sức khỏe). Hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở bổ sung một số nội dung giám định sức khoẻ cận lâm sàng nhằm pháp hiện các yếu tố sức khoẻ tiềm ẩn của nhân viên hàng không để chỉ định điều trị hoặc giám định bổ sung theo quy định của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BYT-GTVT về tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không không yêu cầu bắt buộc có nội dung này. 
Như vậy, kết quả siêu âm tim không phải là yêu cầu mang tính pháp quy do vậy không tác động đến kết quả và hiệu lực của các giấy chứng nhận sức khoẻ đã cấp cho 154 phi công giám định sức khỏe lần đầu và 470 tiếp viên khám tuyển.
Việc TTYTHK thực hiện siêu âm tim không tuân thủ hướng dẫn của Quy chế giám định sức khoẻ (dẫn đến sai phạm nêu trên) là vi phạm quy chế làm việc của Hội đồng và Quyết định 949/QĐ-CHK, cần phải kiểm điểm sâu sắc và có hình thức xử lý trách nhiệm phù hợp.
Để xảy ra sự việc này là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc TTYTHK và trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng giám định sức khỏe nhân viên hàng không trong công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo theo trách nhiện được phân công. 
Đồng thời, Cục HKVN đã yêu cầu Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không chỉnh sửa Quy chế giám định sức khoẻ đảm bảo tuân thủ các quy định theo Thông tư liên tịch 18/2012/TT-BYT-GTVT và sửa đổi các nội dung không phù hợp. 
Hiện tại, Bộ GTVT đã thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ do Cục trưởng Cục Y tế GTVT làm Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục HKVN là thành viên, tiến hành kiểm tra chuyên ngành đột xuất đối với Trung tâm Y tế hàng không; làm rõ các sai phạm như báo chí phản ảnh.
Sau khi có kết quả kiểm tra, Cục HKVN sẽ tiếp tục thông tin cụ thể, minh bạch tới các cơ quan thông tấn báo chí./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website