Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 12/11/2021 - 16:09 GMT+7

    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển công chức

năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 

 

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-CHK ngày 30/7/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2021; Quyết định số 1421/QĐ-CHK ngày 06/8/2021 Cục trưởng Cục HKVN về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2021; Thông báo số 3399/TB-CHK ngày 06/8/2021 Cục trưởng Cục HKVN về tuyển dụng công chức năm 2021; ngày 24/9/2021, Cục HKVN đã ban hành Thông báo số 4071/TB-CHK về thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 của Cục HKVN, cụ thể: Thi vòng 1 trước ngày 20/11/2021; Thi vòng 2: trước ngày 20/12/2021.

 

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số phường, quận trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang có những diễn biến phức tạp trong cộng đồng, việc tổ chức kỳ thi phải đảm báo công tác phòng dịch theo yêu cầu tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, cùng cơ sở các công bố cấp độ dịch trên địa bàn của Thành phố Hà Nội được điều chỉnh thường xuyên theo tiêu chí đánh giá dịch bệnh trên địa bàn.

 

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục HKVN (theo Quyết định số 1851/QĐ-CHK ngày 03/11/2021 của Cục trưởng Cục HKVN về việc phê danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục HKVN) và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố Hà Nội; Cục HKVN thông báo tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển vòng 1 cho đến thời điểm thích hợp.

 

Thời gian tổ chức thi tuyển cụ thể sẽ thông báo sau. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục HKVN để biết thời gian tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Cục HKVN.


Nội dung chi tiết Thông báo, xem tại đây./.

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website