Thông báo Kết quả chấm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 01/04/2022 - 14:08 GMT+7

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

THÔNG BÁO

Kết quả chấm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;


Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1650/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1474/QĐ-CHK ngày 24/8/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng), ngày 19/3/2022, tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi viết kết hợp phỏng vấn môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

 

Trên cơ sở kết quả chấm thi của các thí sinh, sau khi họp, thống nhất, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả chấm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam.


           Nội dung chi tiết Kết quả chấm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam, xem tại đây
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website