Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Thứ Năm, 03/07/2014 - 15:39 GMT+7

 Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6.

Mục tiêu của Đề án nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, bảo đảm sự chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra, thống nhất đầu mối chỉ đạo hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, tiến tới thành lập cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Trung ương.
Bên cạnh đó, phát triển đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị và phát triển nâng cao năng lực về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Đến năm 2015, 100% các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn về tổ chức, hoạt động; thiết lập và nhân rộng, phát triển cơ chế xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Đến năm 2020, cơ bản hoàn thiện khung pháp lý thành lập cơ quan quản lý chuyên trách ở Trung ương, một số đơn vị chuyên trách ở các Bộ liên quan về ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương gồm có: Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương; các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT là cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giúp việc Ban chỉ huy.
Các trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay- Bộ GTVT là đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006; Quyết định số 1656/QĐ-TTg  ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ./.Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website