Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trong ngành GTVT

Thứ Ba, 08/07/2014 - 10:42 GMT+7

 Nhằm thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời để chủ động phòng ngừa , giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản, ngày 3/7, Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành GTVT.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong ngành phải tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong  đơn vị  các nội dung của Luật Phòng cháy và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ nhằm thường xuyên nhắc nhở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, đồng thời động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia  thự c hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Các cơ quan, đơn vị cần tiến hành rà soát lại các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ở đơn vị và lập kế hoạch sửa chữa, thay thế các phương tiện đã quá cũ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời bổ sung những phương tiện  còn thiếu; kiểm tra thường xuyên các phương tiện, thiết bị phòng cháy , chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn để đảm bảo có thể  sử dụng có hiệu quả ngay khi xảy ra cháy.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm trực tiếp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi đơn vị mình quản lý. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được coi là một mặt công tác quan trọng của mỗi  đơn vị và phải là một nội dung trong báo cáo sơ kết, tổng kết  hàng năm của các đơn vị.
Thủ trưởng các cơ quan. đơn vị  trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản./.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website