Lấy ý kiến góp ý Dự thảo

Thứ Ba, 01/12/2020 - 14:49 GMT+7

Nội dung Dự thảo TCCS lần 1: Tiêu chuẩn duy tu, bảo dưỡng mặt đường sân bay, xem tại đây
Nội dung Dự thảo TCCS (lần 2): Tiêu chuẩn sân  bay trực thăng, xem tại đây
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website