Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Ba, 06/06/2023 - 14:32 GMT+7

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, Ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với các trường hợp có hành vi vi phạm, đặc biệt phải bảo đảm thời gian và thời hạn xử lý kỷ luật.

Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng thì kịp thời ban hành quyết định xử lý kỷ luật hành chínhtheo thẩm quyền; nếu thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định xử lý kỷ luật đảng phải có văn bản đề nghị xử lý kỷ luật hành chính, trong đó đề xuất cụ thể hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Trước đó, thực hiện quy định của Đảng và của pháp luật, trên cơ sở đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kỷ luật hành chính theo thẩm quyền đối với trường hợp có vi phạm đã bị xử lý kỷ luật đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số Bộ, ngành, địa phương chậm đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật hành chínhsau khi đã có quyết định kỷ luật đảng; một số văn bản đề nghị xử lý kỷ luật nhưng chưa đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP dẫn đến việc chậm ban hành quyết định xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website