Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy của các hãng HKVN tháng 9 và 9 tháng năm 2023

Thứ Ba, 17/10/2023 - 13:35 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các Hãng HKVN -Tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website