Khai giảng Khóa đào tạo “Quản lý an toàn hàng không  cao cấp" tại Việt Nam

Khai giảng Khóa đào tạo “Quản lý an toàn hàng không cao cấp" tại Việt Nam

Sáng ngày 26/02/2018, tại Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không Pháp (ENAC), và Airbus tổ chức khai giảng Khóa đào tạo “Quản lý an toàn hàng không cao cấp" tại Việt Nam.

Liên kết website