Lấy ý kiến dân về mô hình nhà ga CHK quốc tế Long Thành

Lấy ý kiến dân về mô hình nhà ga CHK quốc tế Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với các phương án kiến trúc nhà ga hành khách – Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành

Liên kết website