Bộ GTVT đặt mục tiêu 2023 hoàn thành sân bay Long Thành

Bộ GTVT đặt mục tiêu 2023 hoàn thành sân bay Long Thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu tập trung triển khai để hoàn thành sớm sân bay Long Thành vào năm 2023.

Liên kết website