Cần 19,3 nghìn tỷ đồng để nâng cấp CHKQT Tân Sơn Nhất

Cần 19,3 nghìn tỷ đồng để nâng cấp CHKQT Tân Sơn Nhất

Tổng mức đầu tư 19,3 nghìn tỷ đồng được huy động từ vốn Nhà nước, vốn doanh nghiệp và vốn vay...

Liên kết website