Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục HKVN với công tác cải cách hành chính

Thứ Hai, 17/10/2016 - 11:47 GMT+7

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Cục HKVN trong công tác cải cách hành chính mang tính quyết định đến sự chuyển biến về tư duy, nhận thức của từng đảng viên, tác động lan tỏa tích cực đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, là yếu tố bảo đảm cho công tác cải cách hành chính có chất lượng và hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) trong những năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng (HKDD), đảm bảo an toàn, an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không và góp phần phát triển bền vững của ngành HKDD Việt Nam.
CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của Cục HKVN, gắn liền với quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Cục HKVN trong công tác CCHC mang tính quyết định đến sự chuyển biến về tư duy, nhận thức của từng đảng viên, tác động lan tỏa tích cực đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, là yếu tố bảo đảm cho công tác CCHC có chất lượng và hiệu quả.
Việc tăng cường vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện cải cách hành chính phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà chức trách hàng không. Việc xây dựng chính sách, thể chế và tổ chức thực hiện phải đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng không dân dụng, đồng thời cải cách TTHC phải phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp góp phần tích cực chống quan liêu và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Cải cách hành chính phải được tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục trên cơ sở chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT về xây dựng bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong từng cơ quan, đơn vị thuộc Cục.
Vì vậy, Đảng ủy Cục HKVN vừa ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng ủy Cục HKVN với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Trang thông tin điện tử Cục HKVN trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết theo đường dẫn dưới đây:Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website